!!!PILNE!!!

W związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19 oraz mając na uwadze wytyczne organów administracji państwowej dotyczące ograniczenia ryzyka zarażenia się wirusem, odwołane zostają wszystkie zebrania Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez
Zarząd Nieruchomościami Miejskimi Spółka z o.o. w Czaplinku.

Jednocześnie informuję, że głosowanie nad uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych objętymi porządkiem obrad zebrania wskazanym w zawiadomieniu, przeprowadzone zostani w trybie indywidualnego zbierania głosów dopuszczonym przez ustawę o własności lokali. Uchwały dostępne są w Zarządzie Nieruchomościami Miejskimi Spółka z o.o. w Czaplinku, a w celu oddania głosów pod przedmiotowymi uchwałami przez ich podpisanie proszę o indywidualne
zgłaszanie się, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 13:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 94 375 50 15 (prosić o połączenie z administracją) do dnia 31 marca 2020 roku.

W przypadku niezakończenia głosowania nad uchwałami do dnia 31 marca 2020 roku Wspłnoty działać będą w oparciu o dokumenty przesłane wraz z zawiadomieniem o zebraniach Wspólnoty.

Zebrania Wspólnot zwołane zostaną ponownie po ustaniu zagrożenia związanego z koronawirusem COVID-19 na wniosek Zarządów Wspólnot Nieruchomości.

Ponadto informuję, że do odwołania osobista obsługa prowadzona będzie w Zarządzie Nieruchomościami Miejskimi Spółka z o.o. w Czaplinku wyłącznie w sprawach wyjątkowo pilnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 13:30 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 94 375 50 15- osoby, które nie dokonały uzgodnienia nie zostaną obsłużone.

Mam nadzieję, że przedmiotowe wyjaśnienia są klarowne i przejrzysta, a nasza dalsza współpraca przebiegać będzie we wzajemnym zrozumieniu.


Autor: ZNM Czaplinek 2020-03-12 15:14:07
Publikacja: Krzysztof Carewicz 2020-03-12 15:14:07