Ogłasza nabór na stanowisko pracy: konserwator budynków, stanu technicznego pomieszczeń i utrzymania terenu przy nieruchomościach

Wymagania:

1) ogólna wiedza w zakresie robót budowlanych-konserwatorskich (malarskich, posadzkarskich, montażowych, brukarskich, instalacyjnych różnych, dekarskich, utrzymania terenów zielonych.),

2) ogólna wiedza w zakresie robót montażowych stolarki budowlanej zewnętrznej

i wewnętrznej; serwisowanie naprawa i wymiana zużytych elementów okuć i osprzętu drzwi i okien,

3) ogólna wiedza w zakresie urządzenia i utrzymania przydomowych terenów zielonych,

4) ogólna wiedza w zakresie wykonywania, naprawy i konserwacji elementów stalowych, umiejętność spawania stali,

5) ogólna wiedza w zakresie naprawy i konserwacji wewnętrznej instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej i innej,

6) duży poziom samodzielności i odpowiedzialności za wykonywaną pracę,

7) prawo jazdy Kat. B,

8) znajomość obsługi mechanicznych i elektronicznych narzędzi budowlanych, ogrodniczych i innych.

9) komunikatywność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.

 

Opis stanowiska

Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń wykonuje prace konserwacyjne, naprawy bieżące i monitoring stanu technicznego elementów budynku, instalacji wewnętrznych, urządzeń oraz infrastruktury zewnętrznej, terenów przylegających do nieruchomości.

Konserwator wykonuje zadania w zależności od posiadanej wiedzy, umiejętności tylko wybrane zadania zawodowe, nie może wykonywać prac związanych z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

Oferujemy

Stałe miejsc zatrudnienia,

Praca bez zmianowa w stałych godzinach pracy,

Wynagrodzenie stałe, gratyfikacja za staż pracy,

Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

Szkolenia ogólne, BHP, specjalistyczne w zależności od potrzeb pracodawcy,

Odzież ochronna, świadczenia z tytułu utrzymania czystości i higieny osobistej,

Urlop wypoczynkowy zgodnie z Kodeksem prac

 

Kandydatów do pracy prosimy o składanie podań wraz z CV osobiście w godzinach pracy Spółki w sekretariacie ul. Grunwaldzka 2 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: znm@znmczaplinek.pl do dnia 05-02-2024r. do godz. 14.00.

 

W CV prosimy zamieścić klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018r, poz.1000) RODO.”

 

Podanie złożone po dacie określonej w ogłoszeniu nie będzie rozpatrywane.

 

Zarząd Spółki


Autor: ZNM Czaplinek 2024-01-30 10:08:16
Publikacja: Krzysztof Carewicz 2024-01-30 10:09:03
Modyfikacja: Krzysztof Carewicz 2024-01-30 10:09:03