Informator Interesanta

Informator Interesanta 10/2018

Zasób mieszkaniowy gminy Czaplinek 10/2018

Zarządzenie nr 4/2020 stawki czynszu

Zarządzenie Prezesa ZNM w sprawie wysokości czynszu

Zawiadomienie o zebraniach wspólnot mieszkaniowych

Nowe zasady segregacji odpadów

Co może a co musi najemca

Masz zadłużenie co możesz zrobić

Wyliczenie podwyżki stawek czynszu

Przed rocznym zebraniem wspólnoty mieszkaniowej

Informacja – Uchwały

Art. 10 Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Zasady bezpiecznego użytkowania butli


Autor: ZNM Czaplinek 2017-02-09 13:17:22
Publikacja: Krzysztof Carewicz 2020-10-28 11:50:07
Modyfikacja: Krzysztof Carewicz 2020-10-28 11:50:07